Έργο αγάπης. Έργο έμπνευσης & δημιουργίας. Έργο φροντίδας, κατανόησης, αλληλεγγύης. Έργο ζωής!

Έργο αγάπης. Έργο έμπνευσης & δημιουργίας. Έργο φροντίδας, κατανόησης, αλληλεγγύης. Έργο ζωής!
Εργοθεραπεία | Λογοθεραπεία | Αχαρνές | Συμβουλευτική Γονέων | Ψυχολογική Στήριξη | Ειδική Αγωγή | Αχαρναί | Μενίδι

Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑΗ δυσαριθμησία συνιστά « μια δομική διαταραχή  των
μαθηματικών ικανοτήτων που έχει τις ρίζες της σε μια γενετική, ή
εκ  γενετής διαταραχή εκείνων των τμημάτων του εγκεφάλου που
είναι τα άμεσα ανατομικό - φυσιολογικά υποστρώματα της
ωρίμανσης των μαθηματικών ικανοτήτων ανάλογα με την ηλικία
χωρίς μια ταυτόχρονη διαταραχή της γενικής νοητικής
λειτουργίας » 
( Αγαλιώτης 2004, σελ.126).


Μαθηματικές συμπεριφορές που εντοπίζονται στα παιδιά με έντονες δυσκολίες στα μαθηματικά

 • Δυσκολίες στο σχηματισμό ένα προς ένα αντιστοιχίσεων
 • Δυσκολίες στη σύνδεση των αριθμητικών συμβόλων με τις ποσότητες που αντιπροσωπεύουν 
 • Δυσκολίες στην κατανόηση της τακτικής και της απόλυτης διάστασης των αριθμών. 
 • Προβλήματα στην κατανόηση των σχέσεων μέρους-όλου
 • Δυσκολία στην ακουστική διάκριση των αριθμών (εσφαλμένη κατανόηση των καταλήξεων των λέξεων με τις οποίες προφέρονται οι αριθμοί–γραφή αριθμών σύμφωνα με την εκφώνησή τους π.χ. 1009  αντί 109)
 • Δυσκολίες στον προσανατολισμό και στην κατανόηση 
 • Δυσχέρειες στην κατάκτηση της έννοιας της διατήρησης του αριθμού 
 • Ανεπάρκειες στην εκτέλεση των αριθμητικών πράξεων 
 • Δυσκολίες στη διάκριση των συμβόλων των πράξεων 
 • Προβλήματα στην κατανόηση της σημασίας της συγκεκριμένης θέσης και ακολουθίας των αριθμητικών ψηφίων στο χώρο (θεσιακή αξία) 
 • Ανεπάρκειες στις μετρήσεις μεγεθών, ποσοτήτων και όγκων
 • Ανεπάρκειες στην ανάγνωση χαρτών και γραφικών παραστάσεων 
 • Ελλείψεις στην εκπόνηση και τήρηση σχεδίων για την επίλυση των αριθμητικών προβλημάτων
 • Δυσκολεύονται στην κατανόηση των κλασμάτων και των δεκαδικών αριθμών
 • Δυσκολίες στην αρχή της αντιμεταθετικότητας (δηλαδή 5+3=3+5)

Αναγνώριση δυσκολιών στα μαθηματικά-πρώιμες ενδείξεις:
 • Δυσκολία στην κατάκτηση προμαθηματικών εννοιών (λιγότερα/περισσότερα)
 • Δυσκολίες στη σειροθέτηση, ομαδοποίηση, ταξινόμηση και αντιστοίχιση αντικειμένων
 • Δυσκολίες στην αναγνώριση μοτίβων και σχημάτων
 • Αδεξιότητα και έλλειψη συντονισμού στη λεπτή κινητικότητα και στον οπτικοκινητικό συντονισμό
 • Δυσκολίες στον προσανατολισμό (χωρικό και χρονικό)
 • Έντονες δυσκολίες στη μνήμα εργασίας (βραχύχρονη)Μαρινέλη Ανδρονίκη
Υπεύθυνη του Κέντρου Ειδικών θεραπειών
 Έργο Αγάπης

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Έργο Αγάπης Copyright © 2016 Design by Ζαχαρίας για το Έργο Αγάπης